Fra Spritfabrikkerne til Canadisk gærkoncern

De Danske Gærfabrikker udspringer af De Danske Spritfabrikker, som blev grundlagt i 1881 – under navnet Dansk Gær Central A/S. Spritfabrikken opstod som en fusion mellem flere mindre brændevinsfabrikanter. I spidsen stod bankdirektør C.F. Tietgen og etatsråd Cresten Andreas Olesen. Det var Tietgen, der indførte Malteserkors-logoet, som stadig præger vores gærpakker den dag i dag.

I mange år havde De Danske Spritfabrikker eneret på at fremstille gær og sprit i Danmark. Monopolet stoppede dog ved Danmarks indtrædelse i det Europæiske Fællesskab i 1973. Samme år byggede virksomheden en ny gærfabrik i Grenaa – og De Danske Gærfabrikker A/S opstod som en selvstændig forretningsenhed.

Vi har igennem årene været en del af forskellige koncerner indenfor især drikkevareproduktion. I 2007 købte den canadiske koncern Lallemand Inc De Danske Gærfabrikker. Med opkøbet blev vi en del af en familieejet virksomhed, som tilmed er en af verdens førende producenter af gær og bakterier.

Lallemand har hovedsæde i Montreal og ejer mere end 25 fabrikker fordelt i Nordamerika, Europa og Sydafrika. Fabrikken i Grenaa er koncernens mest komplekse på grund af vores brede produktsortiment.

Vores vision

Vi vil være en ledende og pålidelig partner indenfor gær og bakterier. Vi opnår dette gennem markedsledende teknologier og løsninger, og bidrager derved med langsigtet værdi til vore partnere.

Vi tror på at succesfulde partnerskaber opnås gennem et tæt samarbejde. Vi gør alle koncernens ressourcer tilgængelige for vores kunder og partnere. Dette gælder vores produktionsfaciliteter, vores erfaring og partnernetværk, vores viden, energi og medarbejderes gejst og innovation.

Vores historie

1881

1932

1973

1995

1999

2003

2006

2007

Dansk Gær Central A/S grundlægges.
Navnet ændres til De Danske Spritfabrikker A/S.
De Danske Gærfabrikker A/S opføres i Grenaa.
De Danske Spritfabrikker skifter navn til Danisco Distillers.
Den svenske koncern V&S Vin & Sprit AB opkøber Danisco Distillers. Virksomheden hedder igen De Danske Spritfabrikker.
Efter fusion med Vingaarden A/S ændrer virksomheden navn til V&S Danmark A/S. I markedsføringen anvendes stadig navnet De Danske Spritfabrikker.
Vingaarden skifter navn til V&S Wine, og De Danske Spritfabrikker hedder nu V&S Distillers.
Den canadiske koncern Lallemand Inc. køber De Danske Gærfabrikker A/S.

Vores kvalitetspolitik

  • Vi fremstiller og leverer sikre og konkurrencedygtige kvalitetsprodukter og ydelser, som lever op til vore kunders forventninger.
  • Vores virksomhed følger lovgivningen samt etiske og miljømæssige politikker.
  • Vi forbedrer løbende procesforløb, produkter og ydelser.
  • Vi støtter og uddanner vore ansatte til at udføre deres opgaver, så vi er i stand til at opfylde vores kvalitetspolitik og –mål.

For herigennem at opnå vores langsigtede, økonomiske mål.

Vores miljø- og energipolitik


De Danske Gærfabrikkers Miljø- og Energipolitik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter i Grenaa.


De Danske Gærfabrikker frembringer produkterne under høje etiske standarder og i henhold til gældende lovgivning. Vi kommunikerer åbent og ærligt mål, handlinger og resultater - såvel internt som eksternt. Med fokus på at anvende ”best available technology”, er det vores mål at sikre en konkurrencedygtig produktion, der tager hensyn til både det interne- og eksterne miljø.

Vi arbejder løbende på at reducere vores ressourceforbrug, herunder anvendelse af råstoffer og emballager, der tager hensyn til miljøet. Derudover samarbejder vi med eksterne partnere for herigennem at sikre en optimal udnyttelse af energien, og derved minimere den samlede miljømæssige belastning.”

Vores medarbejdere er en aktiv part i gennemførelsen af miljø- og energipolitikken, og gennem uddannelse og information sikrer De Danske Gærfabrikker, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer.

Vores medarbejdere


De Danske Gærfabrikker beskæftiger ca. 85 medarbejdere. Den gennemsnitlige anciennitet og erfaringsniveau er meget høj. Vi er en arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar og en varieret arbejdsdag og ikke mindst en arbejdsplads med et godt kollegialt sammenhold, hvor alle er klar til at hjælpe hinanden.
De Danske Gærfabrikker blev i 2007 opkøbt af den privatejede, canadiske koncern Lallemand Inc.  Den verdensomspændende koncern er blandt verdens største gærproducenter og for fabrikken i Grenaa, har det betydet, at vi har fået endnu bedre muligheder og flere ressourcer til, at bygge videre på mange års succes med produktion af bagegær, vingær, mineralgær, gærekstrakt og andre gærspecialiteter.

Læs mere om Lallemand koncernen her: www.lallemand.com

Historien om Malteserkorsgær

Malteserkorsets betydning
Det hvide kors står for renhed.
Korsets 4 store arme betegner de 4 kardinaldyder:
Forsigtighed, mådehold, retfærdighed og styrke.
De 8 spidser står for de ridderlige dyder:
Et roligt sind, godhed, anger, tålmod, retfærd, barmhjertighed, oprigtighed og standhaftighed.

Malteserkorset har været brugt af kristne riddere siden det første korstog. Krigsdragten var en rød kappe med et simpelt hvidt kors. Korset består af fire lige store V-formede arme (pilespidser), som mødes i den spidse ende. I den ydre ende har hver arm to spidser og danner ligeledes en V-form. Korset er fortsat symbol for Malteserordenen, og bliver brugt i en række ridderlige ordener og våbenskjold. Eksempelvis for distriktet Mecklenburg-Strelitz i Tyskland indgår det i våbenet, i Queensland, Australien er det delstatens emblem, og det indgår i Wallis og Futunas flag. I Storbritannien var det  første stempel, der blev anvendt på frimærker udformet som et malteserkors. Både det britiske Victoria kors og den norske St. Olavs Orden har et malteserkors som ordenstegn.

De Danske Gærfabrikker A/S

Malteserkorset på gærpakkerne og Aalborg-snapsene er et af Danmarks mest kendte logoer. Men hvorfor valgte man lige dette i forvejen kendte tegn? Det var C.F. Tietgen, der stod i spidsen for Spritfabrikkerne efter fusionen i 1881, og malteserkorset går igen i et af hans andre store foretagender – Det forenede Dampskibsselskab – DFDS. Tietgen har muligvis på daværende tidspunkt set nogle af ovenstående dyder som en slags nationalt symbol (det var kort efter krigen i 1864) samt for dets lighed med Dannebrog, og det antages at ligge til grund for hans valg af logoet.

Interessant er det, at Spritfabrikkerne er et eksempel på, hvordan man begyndte at bruge standardiseret design under den anden industrialiseringsbølge 1890-1950. Designet slog igennem ikke bare på produkter, men på bygninger, skilte og vogne. Designet skulle give indtryk af virksomhedens størrelse og samtidig en følelse af soliditet og orden. Malteserkorset blev kendemærke for akvavit og sidenhen kendt logo for De Danske Spritfabrikker A/S og De Danske Gærfabrikker A/S.

De Danske Gærfabrikker A/S blev i 2007 solgt fra Spritfabrikkerne,
men har fortsat ret til at anvende det kendte logo på de velkendte
gærpakker.

Bredstrupvej 33 • DK-8500 Grenaa • Denmark • CVR: 30921860
Tlf: +45 8758 2400 • Fax: +45 8632 3231 • Email: infogrenaa@lallemand.com
Fakturaer og kontoudtog kan sendes til: fakturagrenaa@lallemand.com
Grenaa:
Lunderskov: