Spørgsmål og svar

Allergi og overfølsomhed

Indeholder Malteserkorsgær genmodificerede organismer?

Nej der anvendes udelukkende ikke-genmodificerede ingredienser i produktion af alle vores produkter.

Indeholder Malteserkorsgær soja?

Soja anvendes som hjælpestof i produktionen af økologisk Malteserkorsgær. Gærcellen bruger denne næringskilde næsten helt og resten separeres fra den færdige gær. Selvom soja ikke findes i produktet ved tests, deklarerer vi ”kan indeholde spor af soja”.

Indeholder Malteserkors Gær ingredienser der stammer fra dyr?

Der indgår ikke ingredienser i Malteserkors Gær der kan indeholder spor af dyr.

Kan man bruge gær hvis man er laktoseintolerant?

Malteserkors gær indeholder ikke laktose.

Kan man bruge gær hvis man har Glutenallergi?

Både økologisk og almindelig Malteserkors Gær er lavet på sukkerroer og indeholder derfor ikke gluten.

Opbevaring

Kan man fryse gær?

Gær har ikke godt af at blive frosset ned, det kan ødelægge hæveevnen.

Hvordan opbevarer man bedst delvist brugt pakke gær?

Pak papiret om gæren og opbevar det i køleskabet.

Produktet generelt

Hvorfor kan vægten være kun 48g?

50 g er den pakkede vægt på fabrikken, da gær også indeholder vand, vil noget af det være fordampet inden det når ud til forbrugeren.
For at minimere denne fordampning, er gæren pakket i papir der er påført et tyndt lag voks.
Antallet af gærceller i pakken vil være det samme, så det skulle derfor ikke have nogen indflydelse på hæveevnen.

Økologisk og konventionelt

Hvad er forskellen på økologisk og konventionel gær?

Økologisk Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

Økologisk gær produceres i modsætning til konventionelt gær af og med økologiske råvarer.

Den vigtigste råvare er melasse (sukkerkilde). Der anvendes melasse, der er produceret på økologisk dyrkede sukkerroer.

Gæren har brug for kvælstof til at vokse. Ved opformering af økologisk gær anvendes en økologisk sojaplante som kvælstofkilde.

Under gæringen tilsættes der skumdæmper, der ligeledes er af økologisk oprindelse og GMO-fri.

Produktet har hævekraft som konventionelt Malteserkorsgær. I modsætning til andre økologiske gærtyper, har den nye økologiske Malteserkorsgær ikke en reduceret hævekraft, som betyder, at man enten skal komme mere gær i dejen eller lade det hæve i længere tid.

Kan benyttes af glutenallergikere, fordi den er baseret på økologiske roer frem for hvede. Som mærket kan varen indeholde spor af soja.

Konventionelt Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

Til vores konventionelle Malteserkorsgær anvendes roemelasse fra danske roer. Melassen transporteres over kortest mulig afstand til fabrikken i Grenaa. Ligeledes er transporten fra fabrikken til den danske dagligvarehandel kort og belaster således miljøet minimalt.

Gær skal bruge kilder til fosfor og kvælstof samt mineraler og vitaminer for at vokse. Specifikt anvendes der ammoniak som kvælstofkilde og fosforsyre som fosforkilde ved opformering af konventionelt gær. Disse stoffer optages af gæren og udledes ikke med spildevandet. De findes heller ikke i det færdige produkt.

Der bruges ikke kemi til oprensning af konventionelt gær. Det er hos De Danske Gærfabrikker ikke relevant at ”udskifte vandet 2 gange i processen”.

Gæren bliver ligesom økologisk gær vasket to gange med almindeligt brøndvand under centrifugering.

Under gæringen tilsættes der en skumdæmper, der er almindelig anerkendt i gærproduktion. Denne skumdæmper er GMO-fri.

Vandet fra gærproduktionen klassificeres som almindeligt industrispildevand. Før det kan ledes tilbage til naturen skal det igennem et renseanlæg.

Generelt om Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

De Danske Gærfabrikker overholder samtlige danske udledningskrav og virksomhedens spildevand kontrolleres løbende af et akkrediteret uafhængigt laboratorium. De Danske Gærfabrikker er bevidste om miljøet og har egen anlæg til spildevandsrensning, hvilket betyder at fabrikken ikke forurener.

Der opstår flere biprodukter under produktion af gær, men de fleste af disse kan heldigvis sælges til andre industrier. Vand og vinasse er de største biprodukter. Vinassen bliver i landbruget anvendt i foderfremstilling. Det eneste, vi ikke kan sælge, er vores spildevand. Det ender i fabrikkens eget biologiske spildevandsanlæg, hvor det renses og efterfølgende har en renhed der gør at det kan sendes direkte ud i Kattegat. Det slam der fremkommer under renseprocessen afsættes til lokale landmænd, der bruger det som gødning på deres marker.

Certifikater

Bredstrupvej 33 • DK-8500 Grenaa • Denmark • CVR: 30921860
Tlf: +45 8758 2400 • Fax: +45 8632 3231 • Email: infogrenaa@lallemand.com
Fakturaer og kontoudtog kan sendes til: fakturagrenaa@lallemand.com
Grenaa:
Lunderskov: