Vi producerer omkring 25.000 ton gær om året

En stor del af denne mængde er bagegær, der afsættes til brødindustrien, lokale håndværksbagere og dagligvarebutikker. Derudover producerer vi specialiteter som vingær, gærekstrakter og gær til dyre- og humanernæring.

Produktionen på De Danske Gærfabrikker står aldrig stille.

Hver gæring starter med ganske få gram gær i en renkultur, der opformeres i 4 eller 5 trin. Disse trin kaldes fedbatch fermenteringer, hvor næringen tilsættes kontinuerligt til fermentoren.

Hvert trin tager 16-20 timer, og de få gram, der var startmaterialet bliver i løbet af en uge til over 100.000 kg pakkegær, dvs. svarende til 2 mio. 50 g. pakker.

Den flydende gær fyldes enten direkte på tankvogne og køres ud til industrikunderne eller forarbejdes, så den får den rette konsistens som vi kender det fra 50 g pakken i dagligvarebutikkerne.

Gærproduktion er en skrøbelig proces, da temperaturen kun må svinge ganske lidt. Derfor overvåges vores produktionsudstyr i døgndrift i et højtautomatiseret kontrolrum. Udover at sikre at gæren har den rette temperatur, udtager vi også løbende prøver for at følge gærens vækst og sikre den rette kvalitet.

 

fabrikken-2

Biprodukter skaber værdi

Der opstår flere biprodukter under produktion af gær, men de fleste af disse kan heldigvis sælges til andre industrier. Vinasse er det største biprodukt og det bliver i landbruget anvendt i foderfremstilling. Derudover er det også muligt at udvinde betain, som har gunstige næringsmæssige egenskaber.

Spildevandet ender i fabrikkens eget biologiske spildevands rensningsanlæg, hvor det renses og udledes i Kattegat. Det slam der fremkommer under renseprocessen afsættes til lokale landmænd, der bruger det som gødning på deres marker.

Spildvarme fra de forskellige processer søger vi i videst mulige omfang at genanvende, for herved at minimere energiforbrug og den miljømæssige belastning.

Kvalitetssikring


Vores kvalitetsstyringssystem er ikke blot et produktkvalitet system, men et integreret ledelsessystem, der også omfatter processer relateret til vores måde at drive forretning. Det betyder, at vi tager miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, samt social ansvarlighed i betragtning i vores daglige forretning.

Det er vigtigt for os at sikre, at ledelsessystemet er tilgængeligt på alle steder og på alle tidspunkter. Vi opnår dette gennem vores solide og stærke kvalitetsstyringssystem, hvor politikker, procedurer og standarder bliver løbende opdateret.

Den høje kvalitet i vores gær produkter sikres igennem indgående inspektion og analyse af slutproduktet, samt flere trin i fremstillingsprocessen. Kontrol - fra forarbejdning af råvarer, via gæringer og frem til pakning i emballage.

De Danske Gærfabrikker opfylder følgende internationalt anerkendte kvalitetsstandarder:
ISO 9001 • IFS • Fami-QS • Halal • Kosher

Alle vores produkter er fri for genetisk modificerede organismer (GMO’er)

Kundeservice og
teknisk assistance

Gær skal leveres til markedet frisk og afkølet. Dette kræver optimal planlægning mellem kundeservice, logistik og produktionsplanlægning.

Hos De Danske Gærfabrikker leverer vi friske produkter hver dag i egne lastbiler til både Øst- og Vestdanmark.

Vores tekniske personale er klar til at rådgive om bagning for at hjælpe kunder med at udvikle produkter og optimere brødets smag og egenskaber.

Bredstrupvej 33 • DK-8500 Grenaa • Denmark • CVR: 30921860
Tlf: +45 8758 2400 • Fax: +45 8632 3231 • Email: infogrenaa@lallemand.com
Fakturaer og kontoudtog kan sendes til: fakturagrenaa@lallemand.com
Grenaa:
Lunderskov: