Hvad er forskellen på økologisk og konventionel gær?

Økologisk Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

Økologisk gær produceres i modsætning til konventionelt gær af og med økologiske råvarer.

Den vigtigste råvare er melasse (sukkerkilde). Der anvendes melasse, der er produceret på økologisk dyrkede sukkerroer.

Gæren har brug for kvælstof til at vokse. Ved opformering af økologisk gær anvendes en økologisk sojaplante som kvælstofkilde.

Under gæringen tilsættes der skumdæmper, der ligeledes er af økologisk oprindelse og GMO-fri.

Produktet har hævekraft som konventionelt Malteserkorsgær. I modsætning til andre økologiske gærtyper, har den nye økologiske Malteserkorsgær ikke en reduceret hævekraft, som betyder, at man enten skal komme mere gær i dejen eller lade det hæve i længere tid.

Kan benyttes af glutenallergikere, fordi den er baseret på økologiske roer frem for hvede. Som mærket kan varen indeholde spor af soja.

Konventionelt Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

Til vores konventionelle Malteserkorsgær anvendes roemelasse fra danske roer. Melassen transporteres over kortest mulig afstand til fabrikken i Grenaa. Ligeledes er transporten fra fabrikken til den danske dagligvarehandel kort og belaster således miljøet minimalt.

Gær skal bruge kilder til fosfor og kvælstof samt mineraler og vitaminer for at vokse. Specifikt anvendes der ammoniak som kvælstofkilde og fosforsyre som fosforkilde ved opformering af konventionelt gær. Disse stoffer optages af gæren og udledes ikke med spildevandet. De findes heller ikke i det færdige produkt.

Der bruges ikke kemi til oprensning af konventionelt gær. Det er hos De Danske Gærfabrikker ikke relevant at ”udskifte vandet 2 gange i processen”.

Gæren bliver ligesom økologisk gær vasket to gange med almindeligt brøndvand under centrifugering.

Under gæringen tilsættes der en skumdæmper, der er almindelig anerkendt i gærproduktion. Denne skumdæmper er GMO-fri.

Vandet fra gærproduktionen klassificeres som almindeligt industrispildevand. Før det kan ledes tilbage til naturen skal det igennem et renseanlæg.

Generelt om Gær fra De Danske Gærfabrikker A/S

De Danske Gærfabrikker overholder samtlige danske udledningskrav og virksomhedens spildevand kontrolleres løbende af et akkrediteret uafhængigt laboratorium. De Danske Gærfabrikker er bevidste om miljøet og har egen anlæg til spildevandsrensning, hvilket betyder at fabrikken ikke forurener.

Der opstår flere biprodukter under produktion af gær, men de fleste af disse kan heldigvis sælges til andre industrier. Vand og vinasse er de største biprodukter. Vinassen bliver i landbruget anvendt i foderfremstilling. Det eneste, vi ikke kan sælge, er vores spildevand. Det ender i fabrikkens eget biologiske spildevandsanlæg, hvor det renses og efterfølgende har en renhed der gør at det kan sendes direkte ud i Kattegat. Det slam der fremkommer under renseprocessen afsættes til lokale landmænd, der bruger det som gødning på deres marker.